پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

کاظمی:

کارگروه خدمات شهری با بررسی بازسازی و خرید تجهیزات مدرن آتش نشانی و احداث ایستگاه های جدید در نواحل منفصل شهری برگزار شد

سید مهدی کاظمی معاون خدمات شهری شهرداری قزوین ، بیان کرد : دومین جلسه کارگروه با حضور مدیران عامل سازمان های معاونت خدمات شهری و مدیران مناطق شهرداری در سالن مفاخر شهرداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین ؛ کاظمی گفت: دومین جلسه کارگروه با حضور مدیران عامل سازمان های معاونت خدمات شهری و مدیران مناطق شهرداری در سالن مفاخر شهرداری برگزار شد.

کاظمی در این جلسه با تاکید بر ضرورت تحقق بودجه عمرانی سازمان ها از مدیران سازمان هان خواستار پیگیری ویژه موضوعات عمرانی شد.
معاون خدمات شهری شهرداری قزوین افزود: در این جلسه موضوعات عملیات عمرانی ایستگاه های آتش نشانی، بازسازی و خرید تجهیزات مدرن آتش نشانی، احداث ایستگاه های جدید در نواحل منفصل شهری، ایمن سازی بازار سنتی قزوین، پویش درختکاری، لزوم مدیریت بهینه آب، تهیه دستورالعمل حفظ و گسترش فضای سبز، بازسازی سرویس های بهداشتی عمومی، ساماندهی دستفروشان، ایجاد روز بازارهای جدید، پیگیری اجرای عملیات عمرانی پروژه بیدستان، رفع سد معابر صنفی، جانمایی غرفه های تفکیک از مبدا، ساماندهی حیوانات ناقل و وضعیت آرامستان های شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط