چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

جهانگیری:

تمام پل های هوایی به دوربین و سیستم روشنایی تجهیز می شود

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، گفت: پل های هوایی سرداران و نظام مهندسی به دوربین و سیستم روشنایی مجهز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، جهانگیری افزود:  تجهیز پل های هوایی به برخی از تجهیزات از جمله دوربین، آسانسور و سیستم روشنایی در بهره برداری بهتر از آنها نقش داشته و شهروندان را نیز به استفاده از پل های هوایی در هنگام عبور از عرض معابر ترغیب می کند.

وی عنوان کرد: در این میان تعبیه آسانسور در تمام پل های عابرپیاده مقدور نیست، زیرا هم هزینه نصب بالایی دارد و هم اینکه به دلیل صدماتی که شهروندان بی توجه به این تجهیزات وارد می کنند، هر ساله با هزینه زیادی برای نگهداری آسانسور صرف شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: البته تجهیزات دیگر از قبیل سیستم روشنایی و دوربین نیز اگر مورد آسیب قرار گیرد،  قطع به یقین باید هزینه زیادی برای نگهداری از این تجهیزات صرف شود. بنابراین از شهروندان عزیز تقاضا داریم از وارد آوردن خسارت به تجهیزات ترافیکی خودداری کنند.

جهانگیری با اشاره به تجهیز پل های هوایی به سیستم روشنایی و دوربین خاطرنشان کرد: در حال حاضر پل های هوایی سرداران و نظام مهندسی به سیستم روشنایی و دوربین مجهز شده که با این اقدام، ایمنی تردد از این پل ها به ویژه در شب هنگام افزایش چشمگیری پیدا می کند.

وی یادآور شد: در صورت تأمین بودجه سعی داریم سایر پل های هوایی سطح شهر که فاقد این تجهیزات است را به دوربین و سیستم روشنایی مجهز کنیم.

پایان پیام. 

تصاویر مرتبط