سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

منتظری:

کارگاه آموزشی مقابله با حوادث مواد خطرناك برگزار می شود

منتظری، رییس سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین، از برگزاری نخستین دوره آشنایی با مواد خطرناك (Hazmat) و نحوه مقابله با آن در مرکز آموزش ایستگاه شهیدبابایی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتشنشانی وخدمات ایمنی شهرداری قزوین؛ وی اظهار کرد:  این كارگاه آموزشی به مدت سه روز برای کارکنان عملیاتی شامل ماموران آتش نشانی، فرمانده شیفت ها و روسای ایستگاهها برگزار می شود.

این مقام مسئول بیان داشت: نخستین کارگاه آموزشی آشنایی با مواد خطرناک در روزهای پنجم، ششم و هفتم دیماه 97در مرکز آموزش ایستگاه شهید بابایی و از ساعت 8:30 دقیقه برگزار خواهد شد.

منتظری یادآور شد: هدف از برگزاری این دوره تخصصی، ارتقاء سطح علمی و عملیاتی و نیزافزایش مهارت آتش نشانان درراستای مقابله با حوادث مواد خطرناك است.

پایان پیام. 

تصاویر مرتبط