سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

اصغری:

سه شنبه های کتاب و کتابخوانی در شهرداری قزوین برگزار می شود

حسنعلی اصغری، معاون شهردار قزوین از برگزاری سه‌شنبه‌های کتاب و کتاب‌خوانی در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی با هدف اشاعه فرهنگ کتاب‌خوانی و مطالعه نزد کارکنان شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین، اصغری بیان‌کرد: در تلاش هستیم تا با اجرای این رویداد ارزش‌مند، فرهنگ کتاب‌خوانی را در کارکنان مجموعه ارتقاء بخشیم. از این‌رو سه‌شنبه‌ها را در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی روز کتاب و کتاب‌خوانی نامگذاری کردیم.

اصغری افزود: اجرای این رویداد به‌این‌صورت است که همکاران در خانه کتابی را با موضوعات عمومی بخوانند و چکیده یافته‌های خود را با سایرین به اشتراک بگذارند. بلکه این اقدام بهانه‌ای برای استشمام رایحه ورق‌های کتاب در خانواده‌ها باشد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین تصریح‌کرد: با برگزاری سه‌شنبه های کتاب و کتاب‌خوانی در نظر داریم ضمن برقراری حس تعلق خاطر کارکنان شهرداری قزوین به فرهنگ والای کتاب‌خوانی، نسبت به ارتقاء سطح دانش و ایجاد انگیزه در بین همکاران گام برداریم.

اصغری خاطرنشان‌کرد: در این رویداد هر یک از کارکنان مجموعه به‌صورت داوطلبانه ضمن اعلام آمادگی نسبت به مطالعه یک کتاب در طول هفته اقدام می‌کنند و در زمان مقرر نسبت به اشتراک‌گذرای خلاصه آن کتاب بین سایر همکاران می‌پردازند.

معاون شهردار قزوین در حوزه برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی در پایان گفت: معتقدیم که با برگزاری این قبیل رویدادهای فرهنگی، ابتدا ضمن ایجاد تغییر از درون مجموعه و بالطبع خانواده‌ها و در گام‌های بعدی نسبت به اشاعه علم، فرهنگ، دانش و اشتراک آن با دیگران سهیم باشیم.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط