شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

رحمانی؛

ساماندهی تابلوی راهنمای معابر درخواست شهروندان از سامانه 137 است

سعید رحمانی،مدیرسامانه 137 شهرداری قزوین از پیگیری و رسیدگی به درخواست های شهروندان مبنی بر تعمیر و نصب تابلوهای مفقود شده معابر خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین؛ رحمانی افزود: گزارش مفقود شدن، فرسودگی و یا ناخوانا بودن بعضی از تابلوهای راهنمای مسیر در سطح شهر از جمله تماس های شهروندان با سامانه 137 است.

مدیرسامانه 137 شهرداری خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 159 تماس با موضوع تابلوی راهنمای مسیر دریافت شده که نسبت به تعمیر، ساخت و نصب مجدد آن توسط عوامل اجرایی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین اقدام شده است.

پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط