دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

جهانگیری:

نرده های خیابان سعدی جنوبی ترمیم شد

سعید جهانگیری مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت:۶۶ متر از نرده های خیابان سعدی جنوبی نرسیده به چهارراه بازار ترمیم و مرمت شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری افزود: ترمیم و مرمت نرده هایی که در رفوژ میانی معابر به منظور جلوگیری از تردد عابران پیاده از عرض معابربه صورت دوره ای انجام می شود و در این راستا نرده های خیابان سعدی جنوبی به طول ۶۶ متر مرمت شد.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: شهروندان عزیز برای تردد از عرض معابر باید از محل های خط کشی شده یا پل های عابرپیاده استفاده کنند تا از بروز تصادف بین خودرو وعابران پیاده جلوگیری شود.
جهانگیری یادآور شد: سعی شده در نقاط پرخطر شهر، از نرده برای ممانعت از تردد عابران پیاده استفاده شود.
پایان پیام.

تصاویر مرتبط