شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

از سوی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین:

طرح نذر کتاب در سطح محلات قزوین اجرایی شد

از سوی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت:طرح نذر کتاب در سطح محلات قزوین اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ طرح نذر کتاب توسط خانه فرهنگ سنجیده سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری در سطح محلات شهر قزوین اجرا شد که در قالب این طرح 210 کتاب با عناوین آموزشی،مهارت های زندگی و علمی در میان شهروندان توزیع گردید.

لازم به ذکر است، این طرح در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سطح محلات شهر قزوین انجام شد.

تصاویر مرتبط