سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

شصت و هفتمین جلسه کارگروه اقتصاد شهری در دفتر شهردار قزوین برگزار شد

شصت و هفتمین جلسه کارگروه اقتصاد شهری در دفتر شهردار قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری قزوین؛  ارائه ایده‌ها، موضوعات، مشکلات و برنامه‌های مرتبط با حوزه‌های اقتصادی – مالی سازمانی، شهری و کشوری و ارائه گزارش اعضای کارگروه در مورد مصوبات شصت و ششمین جلسه کارگروه اقتصاد شهری از موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.

پایان پیام 

 

 

تصاویر مرتبط