یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

مظفری، مدیرعامل سازمان فضای سبز شهرداری قزوین:

اهداء گل و جایگذاری گلدان در طرح ستاد مهر انجام شد

همزمان با بازگشایی مدارس، گل آرایی و اهدای شاخه گل در طرح ستاد مهر انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای سبز شهرداری قزوین؛ مظفری افزود: در این رابطه 600 شاخه گل بریده و بیش از 40 گلدان بزرگ در 2 مدرسه شاهد بهشتیان و نبی اکرم (ص) اختصاص یافته است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط