یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

با مشارکت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین:

همایش فرهنگی ورزشی کاراته کاهای ناحیه منفصل شهری دانش برگزار شد

همایش فرهنگی ورزشی کاراته کاهای ناحیه منفصل شهری دانش (ناصرآباد) با مشارکت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛در این مراسم از قهرمانان مسابقات کاپ آزاد جهانی ترکیه و هنرجویان روستای همت آباد و ... تقدیر شد.

تصاویر مرتبط