یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

آذین بندی میدان شهید حسن پور به مناسب هفته فرهنگی قزوین

میدان شهید حسن پور به مناسب هفته فرهنگی قزوین آذین بندی شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین ؛  به مناسب هفته فرهنگی قزوین و اعیاد مبارک قربان و  غدیر میدان شهید حسن پور در شهر قزوین با المان های متناسب با این ایام به همراه نورپردازی ویژه آذین و در معرض دید شهروندان قرار گرفت.

تصاویر مرتبط