یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

به همت روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین؛

کنسرت پایکوبان با رویکرد ایجاد نشاط در بین کارکنان سازمان پسماند شهرداری قزوین اجرا شد

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین از اجرای کنسرت پایکوبان با رویکرد ایجاد نشاط در بین کارکنان این سازمان ،در کتابخانه امام خمینی (ره) به مناسبت هفته فرهنگی قزوین خبر داد.

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین از اجرای کنسرت پایکوبان با رویکرد ایجاد نشاط در بین کارکنان خدوم این سازمان ،در کتابخانه امام خمینی (ره) به مناسبت هفته فرهنگی قزوین خبر داد.

تصاویر مرتبط