یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

اجرای نمایش آموزشی کودکانه در ناحیه منفصل شهری مشعلدار

نمایش آموزشی کودکانه از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در ناحیه شهری مشعلدار اجرا شد.

به مناسبت  هفته فرهنگی قزوین ، نمایش آموزشی کودکانه  از سوی این سازمان در ناحیه شهری مشعلدار اجرا شد.

تصاویر مرتبط