یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

اجرای نمایش آموزشی کودکانه در بوستان مطهری

به مناسبت هفته فرهنگی قزوین ، نمایش آموزشی کودکانه از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در بوستان مطهری به اجرا درآمد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین؛ این اقدام در راستای ایجاد نشاط بین کودکان برگزار شد.

تصاویر مرتبط