پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین خبر داد؛

آغاز پروژه مناسب سازی گذرگاه عابرپیاده روبروی بوستان بانوان ناحیه مینودر

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: گذرگاه عابرپیاده روبروی بوستان بانوان در ناحیه مینودر مناسب سازی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ سعید جهانگیری افزود: پروژه های مناسب سازی اهمیت زیادی در تأمین ایمنی تردد شهروندان ایفا می کند بنابراین ضرورت دارد بخشی از بودجه سازمان به این امر اختصاص یابد.

وی عنوان کرد: بر این اساس کارشناسان سازمان با بررسی های میدانی که به صورت مستمر انجام می دهند، مناطق ضروری برای اجرای پروژه های مناسب سازی را شناسایی کرده و پس از تأیید طرح مناسب سازی اقدامات لازم در اولین فرصت انجام می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: با توجه به نیازسنجی صورت گرفته گذرگاه روبروی بوستان بانوان در ناحیه مینودر نیاز به مناسب سازی داشت که با تأیید کارشناسان سازمان پروژه مناسب سازی این محدوده از شهر در دستورکار سازمان قرار گرفته است.

وی یادآور شد: مناسب سازی گذرگاه های عابرپیاده سطح شهر با توجه به مکان قرار گیری آن ها انجام می شود و هدف اصلی از این کار تسهیل در تردد عابران پیاده و تأمین ایمنی آنان هنگام عبور عرضی از معبر است.

پایان پیام    

تصاویر مرتبط