سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

مظفري، مديرعامل سازمان فضاي سبز شهرداري قزوين خبر داد؛

نوسازي و تجهيز بازيگاه 22 بوستان در شهر قزوين

محمدصادق مظفري، مديرعامل سازمان پارک‌ها و فضاي سبز شهرداري قزوين گفت: در يک سال گذشته بازيگاه 22 بوستان قزوين نوسازي و تجهيز شده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري قزوين؛ مظفري افزود: جمع آوري وسايل بازي آهني و غير ايمن و جايگزيني آن با وسايل پلي اتيلن و استاندارد، تعويض بخش هاي تخريب شده کف پوش بازيگاه‌ها، شناسايي و رفع خطر از بسترهاي ايجاد خطر، در اولويت برنامه نوسازي و تجهيز بازيگاه ها قرار داشته است.

مدير عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري قزوين بيان کرد: مرحله اول طرح نوسازي و تجهيز  بازيگاه ها در بوستان هاي دانشجو، پامچال و نرگس اجرايي شده و ادامه طرح در ديگر بوستان به مرحله اجرا درآمده است.

وي ادامه داد: در اجراي اين طرح کف پوش  بازيگاه 17بوستان تعويض و ايمن سازي شده و وسايل بازي جديد و همچنين تاب هاي زنجيري ايمن به تعداد 93 مورد در بازيگاه بوستان ها نصب و مورد استفاده کودکان قرار گرفته است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط