سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

مظفري، مديرعامل سازمان فضاي سبز شهرداري قزوين:

آب مصرفي 95 درصد فضاي سبز شهر قزوين غير شرب است

مظفري، مديرعامل سازمان پارک‌ها و فضاي سبز شهرداري قزوين گفت: 95 درصد آب مورد استفاده در فضاهاي سبز از آب خام (چاه) تامين شده و غير شرب است.

به گزارش روابط عمومي سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري قزوين؛ مظفري افزود: با اجراي فازهاي طرح چشمه در قزوين و اجراي شبکه لوله گذاري در سطوح فضاي سبز، آب مصرفي فضاي سبز از آب شرب شهري جداشده و براي آبياري فضاهاي سبز از آب خام (چاه ) استفاده مي‌شود.

مديرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري قزوين ادامه داد: با اجراي اين طرح مهم و زير بنايي، شبکه آب مستقل فضاي سبز احداث شده و  تنها آب سرويس هاي بهداشتي و آبخوري بوستان ها از آب آشاميدني و بهداشتي تامين شده است.

وي تاکيد کرد: شهروندان در زمان حضور در بوستان ها جهت استفاده آشاميدني آب ،حتما از جايگاه هاي ويژه آبخوري استفاده کنند و يا بطري آب همراه داشته باشند.

پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط