خدمت سازمان

میز خدمت واحد های سازمان ...

قنادی عمو نوروز

    تفاهم نامۀ رفاهی بین سازمان تاکسیرانی و قنادی عمونوروز برای  رفاه حال تاکسیرانان، وانت داران و رانندگان سرویس مدارس ...

آجیل

    تفاهم نامۀ رفاهی بین سازمان تاکسیرانی و آجیل فروشی حاج مهدی ردیف آدرس ...

خدمات دندان پزشکی

تفاهم نامۀ رفاهی بین سازمان تاکسیرانی و بنیان سلامت پاسارگاد ردیف نام آدرس مبلغ...

لیست رفاهیان

  برای دانلود روی عکس کلیک کنید