تماس با ما

    آدرس سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني قزوين:  قزوين: خيابان شهيد انصاري چهارراه شهيد انصاري طبقه فوقاني پاركينگ عمومي تلفن:     ...

عرشیان

مدیرعامل: مهندس عرشیان

معرفی مدیرعامل

    مهندس اسماعیل عرشیان   مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین     ردیف ...