دوشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۰۷

در شهريور 93 صورت گرفت؛

انعكاس هزار و 298 خبر از شهرداري قزوين در رسانه‌ها

خبرگزاري فارس، روزنامه‌ محلي صبح قزوين، هفته‌نامه مينودر و ضميمه روزنامه جوان در انعكاس اخبار در شهريور 93 بيشترين همكاري اطلاع رساني را با مجموعه مديريت شهري قزوين داشتند.

 

با همكاري رسانه‌ها در شهريور ماه سال جاري هزار و 298 خبر از شهرداري قزوين و سازمان‌هاي وابسته در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي در گستره استاني و كشوري انعكاس يافت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شهرداري قزوين؛ در شهريور ماه سال جاري هزار و 298 خبر، گزارش توليدي و پوششي در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي استاني و كشوري انعكاس يافته است كه خبرگزاري فارس با انعکاس 101، خبرگزاري برنا با 69 و خبرگزاري ايلنا با 41  خبر به ترتيب بيشترين همکاري را در شهريور ماه سال جاري با مجموعه شهرداري قزوين و سازمان‌هاي وابسته در انعکاس اخبار و اطلاع رساني از آخرين اقدامات مديريت شهري داشتند.
بنابراين گزارش؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب و روزانه محلي روزنامه صبح قزوين با 43 خبر و روزنامه ولايت قزوين با 40 خبر بيشترين همکاري را در اطلاع رساني با شهرداري قزوين داشتند.
بر اساس اين گزارش؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب محلي هفتهنامه مينودر با 24 خبر، هفته نامه حديث با 15 خبر و هفته نامه پگاه ميهن با 7 خبر بيشترين همکاري را در اطلاع رساني با شهرداري قزوين داشتند.
بر پايه اين گزارش؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب سراسري روزنامه کسب و کار با 8خبر، ضميمه روزنامه همشهري با 28خبر، ضميمه روزنامه جوان با50 خبر و هدف و اقتصاد با 5 خبر بيشترين همكاري را با اين مجموعه در شهريور سال جاري داشتند.  
در اين گزارش آمده است؛ سايت خبري صداي قزوين با 152خبر، خبرگزاري فارس با 101 خبر، خبرگزاري ايلنا با 41خبر، سايت خبري جوان آنلاين با 2خبر، خبرگزاري موج با 1خبر، خبرگزاري مهر با 32خبر، خبرگزاري ايرنا با 23خبر، خبرگزاري ايسنا با 8خبر، خبرگزاري  تسنيم با 12خبر، خبرگزاري برنا با 69خبر، خبرگزاري شبستان با 4 خبر، خبرگزاري آريا با 1خبر، سايت خبري صبح قزوين با 15خبر، سايت خبري تين نيور با 12 خبر، باشگاه خبرنگاران با 1خبر و ساير رسانه‌هاي مجازي با 63خبر بيشترين همکاري را با اين مجموعه در شهريور ماه اول سال جاري داشتند و در سايت خبري شاخص نيوز، الف، خبرگزاري ايکنا و سايت خبري مزايده و مناقصه در اين مدت خبري انعکاس نيافته است.
بر اساس اين گزارش؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب سراسري و ضميمه‌هاي آن در اين مدت همچنين ضميمه روزنامه همشهري با 28خبر، ضميمه روزنامه جوان با 50خبر، ضميمه روزنامه جام جم با 2خبر، ضميمه روزنامه ايران با 2خبر، روزنامه هدف و اقتصاد با 5خبر، روزنامه جهان اقتصاد با 1خبر، روزنامه کسب و کار با 8خبر، دنياي اقتصاد با 1خبر، روزنامه اطلاعات با 1خير، روزنامه شهروند با 1خبر و روزنامه کيهان با 1 خبر با اين مجموعه همکاري داشتند و در رسانه هاي فرهيختگان، مزايده و مناقصه،تفاهم، روزنامه کار و کارگر، روزنامه رسالت،روزنامه آفرينش، روزنامه جمهوري اسلامي، روزنامه سايه تهران و روزنامه ابتکار در اين مدت نيز خبري انعکاس پيدا نکرده است.                                                                                                                                                                                
در اين گزارش آمده است؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب محلي روزنامه ولايت با 40خبر، صبح وطن قزوين با 43 خبر، هفته‌نامه حديث با 15خبر، هفته‌نامه مينودر با 24خبر، هفته نامه افق آينده با 4خبر، هفته نامه رايحه مهر با 4خبر، هفته نامه تابان با 3خبر، هفته نامه فروردين امروز با 5خبر، دو هفته نامه سلوک با 1 خبر، هفته نامه انديشه زلال با 1 خبر، دو هفته نامه آواي تات با 3خبر، دو هفته نامه اميد البرز با 1خبر، هفته نامه تاک قزوين با 3خبر و ماهنامه مينوي خرد با 5خبر با شهرداري قزوين در پوشش اخبار همکاري داشتند .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط