دوشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۰

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراي شهرداري قزوين خبر داد

ارائه آموزش‌هاي تاکسيراني به کودکان در نمايشگاه بازي و اسباب بازي

نحوه شناسايي خودروي تاکسي ومقررات استفاده از آن در ترددهاي درون شهري در نمايشگاه بازي و اسباب بازي به کودکان تا7 سال آموزش داده مي شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: نحوه شناسايي خودروي تاکسي ومقررات استفاده از آن در ترددهاي درون شهري در نمايشگاه بازي و اسباب بازي به کودکان تا 7 سال آموزش داده مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: يکي از اقدامات سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين حضور در غرفه معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين در نمايشگاه بازي و اسباب بازي است.

وي اضافه کرد: کارشناسان و مربيان سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين باحضور در اين غرفه آموزش‌هاي لازم در زمينه استفاده از وسيله نقليه عمومي تاکسي را به کودکان آموزش مي دهند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اضافه کرد: شناساندن مشخصات ظاهري تاکسي يکي از محورهاي آموزشي براي کودکان تا7سال است.

کاشي پزها ادامه داد: در اين محور آموزشي مشخصات ظاهري خودروي تاکسي از قبيل رنگ و آرم سازمان تاکسيراني به آنان آموزش داده مي شود که رنگ تاکسي هاي سطح شهر قزوين سبز، زرد و نارنجي است.

وي عنوان کرد: ضرورت استفاده از خودروهاي تاکسي در ترددهاي درون شهري و عدم استفاده از مسافربرهاي شخصي از ديگر محورهاي آموزشي است که براي آموزش دادن به کودکان درنظر گرفته شده است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: شناساندن محل ايستگاه هاي تاکسي، خط کشي ايستگاه‌ها ومحل شوار شدن تاکسي از ديگر محورهاي آموزشي ارائه در اين غرفه به کودکان است.

کاشي پزها گفت: نحوه نگهداري از وسيله نقليه عمومي تاکسي يکي از موضوعات مهمي است که بايد به کودکان آموزش داده شود که هدف از آن آغاز اجراي برنامه‌هاي فرهنگ سازي از دوران کودکي است.

وي خاطرنشان کرد: آماده کردن کرايه تاکسي قبل از رسيدن به مقصد به منظور صرفه جويي از اتلاف وقت و تذکر محترمانه تخلفاتي که ممکن است از تاکسيرانان سربزند به کودکان از ديگر محورهاي آموزشي درنظر گرفته شده به شمار مي رود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: اميدواريم با برنامه ريزي هاي صورت گرفته بتوانيم در راستاي فرهنگ سازي در استفاده از خودروهاي تاکسي در ترددهاي درون شهري در کودکان موفق عمل کنيم زيرا کودکان امروز شهروندان آينده اين شهر هستند.

 

تصاویر مرتبط