دوشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۳

کاشي‌‎پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

نصب تابلوي راهنماي مسير در ايستگاه‌هاي تاکسيراني قزوين

تا نيمه شهريورماه سال جاري تابلوهاي راهنماي مسير که نرخ کرايه مسير نيز در آن ها درج شده در ايستگاه هاي تاکسي شش مسير اصلي شهر قزوين نصب مي‌شود.

مدير عامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: تا نيمه شهريورماه سال جاري تابلوهاي راهنماي مسير که نرخ کرايه مسير نيز در آن ها درج شده در ايستگاه هاي تاکسي شش مسير اصلي شهر قزوين نصب مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي كاشي پزها افزود: يکي از برنامه هاي سازمان در سال جاري نصب تابلوي اطلاعاتي در ايستگاه هاي خطوط تاکسيراني شهر قزوين است.

وي اضافه کرد: اين تابلو در راستاي اطلاع رساني به شهروندان در خصوص مسيرهايي که تاکسي هاي آن ايستگاه طي مي کنند و نرخ کرايه آن مسير در ايستگاه هاي تاکسي سطح شهر قزوين نصب مي شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ادامه داد: با نصب اين تابلوها شهروندان قزويني مي توانند نسبت به مسيرهايي که توسط تاکسي هاي هر ايستگاه تاکسي طي مي شود آگاهي داشته و مسافرت هاي درون شهري براي آنان آسان‌تر مي شود.

كاشي پزها با اشاره به اين‌که اين اقدام در راستاي خدمات رساني بهتر و بيشتر به شهروندان صورت مي گيرد، عنوان کرد: قراردادهاي اين پروژه بسته شده و باتوجه به اين که نمونه کاري که پيمانکار ارائه داده مورد تاييد سازمان قرار گرفته است، پيمانکار در حال تهيه اين تابلوها براي نصب در ايستگاه هاي تاکسي است.

وي تصريح کرد: در مسيرهايي که در ايستگاه تاکسي سايبان نصب شده است اين تابلوها به صورت آويز  و در بقيه مسيرها با پايه نصب مي شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته انتظار مي رود تا نيمه شهريورماه سال جاري اين تابلوها براي شش مسير اصلي شهر قزوين تهيه شده و در ايستگاه هاي مربوطه نصب شوند.

كاشي پزها خاطرنشان کرد: ابتداي خيابان هاي  اسدآبادي و آيت‌الله مدرس و يک سري ديگر از مسيرهاي سطح شهر قزوين براي نصب تابلو و رنگ آميزي شناسايي شده که اقدامات لازم در حال انجام است.

وي يادآور شد: از شهروندان قزويني انتظار مي رود هرگونه کوتاهي که در امر جابجايي مسافر و يا دريافت اضافه کرايه در ناوگان تاکسيراني شهرداري قزوين مشاهده کردند، مراتب را از طريق شماره تلفن 33848 به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گزارش دهند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط