پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱/۲۸

کارشناس سازمان تاکسيراني قزوين خبر داد:

برگزاري کارگاه هاي آموزشي تاکسيرانان در تقويم آموزشي

باتوجه به نتايج مطلوب برگزاري کارگاه هاي آموزشي ويژه تاکسيرانان تحت نظارت سازمان تاکسيراني قزوين، اين برنامه آموزشي در تقويم آموزشي سال جاري سازمان نيز گنجانده شده است.

 

کارشناس سازمان تاکسيراني قزوين گفت: باتوجه به نتايج مطلوب برگزاري کارگاه هاي آموزشي ويژه تاکسيرانان تحت نظارت سازمان تاکسيراني قزوين، اين برنامه آموزشي در تقويم آموزشي سال جاري سازمان نيز گنجانده شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني قزوين، اسماعيل زندپور افزود: يکي از اقدامات آموزشي اين سازمان برگزاري کارگاه هاي آموزشي موردنياز تاکسيرانان است که هرساله با جديت پيگيري مي شود.
وي اضافه کرد: باتوجه به نتايج مطلوب حاصل از بررسي هاي صوت گرفته در خصوص برگزاري کارگاه هاي آموزشي، اين کارگاه ها به صورت مستمر و هر ماه يکبار برگزار مي شود.
کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني قزوين با اشاره به عناوين کارگاه هاي آموزشي و مواردي که در اين کارگاه ها تدريس مي شود، ادامه داد: در اين کارگاه هاي آموزشي مواردي از قبيل بهداشت فردي و رواني، مقررات راهنمايي و رانندگي، مباحث مربوط به محيط زيست و آلودگي هوا، کمک هاي اوليه، آشنايي با سطح شهر و بناهاي تاريخي در اين کارگاه ها براي تاکسيرانان آموزش داده مي شود.
زندپور عنوان کرد: حدود اختيارات تاکسيرانان، شرح وظايف آنان، قوانين و ضوابط سرويس هاي مدارس، مسائل ايمني راهها، نحوه رانندگي در شرايط مختلف آب و هوايي از ديگر موارد آموزشي کارگاه هاي سازمان تاکسيراني به شمار مي رود.
وي با اشاره به اين که در هر زمينه‌اي که نياز به ارائه آموزش براي تاکسيرانان باشد اقدامات لازم صورت مي‌گيرد،گفت: سازمان تاکسيراني، دانشگاه علوم پزشکي، کميته فرهنگ شهروندي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين، راهنمايي و رانندگي، نيروي انتظامي، ميراث فرهنگي و گردشگري، محيط زيست از جمله سازمان‌هايي است که از کارشناسان آن‌ها براي آموزش تاکسيرانان استفاده مي‌شود.
کارشناس سازمان تاکسيراني قزوين بيان کرد: هريک از ان کارشناسان در خصوص تخصص خود مطالبي را که آشنايي با آن ها براي تاکسيرانان ضروري است، آموزش مي دهند.
زندپور خاطرنشان کرد: برگزاري اين کارگاه هاي آموزشي تاثير زيادي در افزايش سطح آگاهي و اطلاعات تاکسيرانان داشته و به دليل گنجاندن مطالب مربوط به راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي موجب يادآوري مجدد آئين نامه ها و مقررات مي شود.
وي با بيان اين که آموزش هاي سازمان تاکسيراني جامع است، ابراز کرد: اين سازمان سعي دارد با برگزاري کارگاه هايي با موضوعات مختلف همه جوانب را در امر آموزش درنظر گيرد تا علاوه برافزايش سطح علمي تاکسيرانان، با استفاده از کارشناسان دانشگاه علوم پزشکي و آموزش نحوه برخورد مناسب با ديگران زمينه افزايش کيفيت برخورد تاکسيرانان با مسافران را فراهم کند.
کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني قزوين اظهار کرد: اميدواريم با استمرار اين کارگاه هاي آموزشي، سازمان به اهداف عالي که مدنظر دارد و مهمترين آن رضايت مندي شهروندان است ، دست يابد.
زندپور گفت: در کارگاه هاي آموزشي سازمان تاکسيراني که در طول سال گذشته با موضوعات مذکور برگزار شد، هزار و 500نفر از تاکسيرانان به منظور افزايش سطح علمي خود حضور پيداکردند.
وي با اشاره به فراهم بودن امکان ادامه تحصيل براي پرسنل و رانندگان تاکسي گفت: پرسنل و رانندگان تاکسي که تمايل به ادامه تحصيل داشته باشند مي توانند در دانشگاه علمي کاربردي شهرداري قزوين مشغول تحصيل شده و از امکانات آن بهره مند شوند.
پايان پيام/

 

تصاویر مرتبط