پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۵

طي حكمي از سوي شهردار قزوين؛

کاشي‌پز، به عنوان سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين منصوب شد

طي حكمي از سوي شهردار قزوين مصطفي کاشي‌پز، به عنوان سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين منصوب شد.

 طي حكمي از سوي شهردار قزوين مصطفي کاشي‌پز، به عنوان سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين منصوب شد.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ شهردار اقباليه، شهردار محمود آّباد، مدير منطقه يک شهرداري قزوين و مديرعامل سازمان عمران شهرداري قزوين از سوابق کاري کاشي‌پز مي‌باشد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط