یکشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۱۴

مجابي، معاون اداري و مالي شهرداري قزوين:

عملکرد تعاوني مصرف کارکنان شهرداري قزوين ضعيف است

معاون اداري و مالي شهرداري قزوين عملکرد تعاوني مصرف کارکنان شهرداري قزوين را ضعيف ارزيابي کرد.

 

معاون اداري و مالي شهرداري قزوين گفت: عملکرد تعاوني مصرف کارکنان شهرداري قزوين ضعيف است.
به گزارش روابط عمومي اداري و مالي شهرداري قزوين؛ سيد تقي مجابي افزود: سال‌ها پيش شهرداري قزوين جهت رفاه حال کارکنان اقدام به تاسيس تعاوني مصرف کرد و ساختماني را در اختيار هيئت مديره قرار داد که هدف از تشکيل آن، ارائه خدمات به کارکنان در جهت رفع نيازها و مايحتاج همکاران در شهرداري قزوين بود تا پس از توسعه و ارتقاي کمي و کيفي، همانند تعاوني‌هاي ساير دستگاه‌ها علاوه بر کارکنان مجموعه، نيازهاي همشهريان نيز تامين شود که اين امر مي‌توانست با عملکرد صحيح و تصميمات درست، محقق شود.
وي اضافه کرد: اما در طي اين سال‌ها با تصميمات نابجا و اشتباهات هيات مديره، نه تنها اهداف اوليه و اساسي حاصل نشد بلکه شاهد پسرفت هر روز آن نيز هستيم.
مجابي ادامه داد: همچنين با اتخاذ تصميمات اشتباه در خصوص خريد زمين در گذشته توسط تعاوني مسکن موجب راکد ماندن چندين ساله سرمايه اعضا شد و اميد خانه‌دار شدن کارکنان به رويايي تبديل شد که هنوز به واقعيت نرسيده و خوشبختانه با درايت شهردار و حمايت شوراي اسلامي شهر در آينده‌اي نزديک تکليف سرمايه و زمان از دست رفته مشخص خواهد شد و اين در حالي است که مي‌شد با انديشه و عملکرد صحيح در خريد زمين نتيجه بهتري حاصل شود.
مجابي بيان کرد: در حال حاضر نيز هيات مديره تعاوني مصرف جهت تامين منابع مالي از طريق دريافت وام با سود هنگفت روزانه، اقدام به تعمير ساختمان تعاوني کردند که موجب تشديد وضعيت چالشي و بحراني در ساختار تعاوني مصرف شد و به منظور پوشش هزينه‌هاي وام و ضررهاي وارده،  واگذاري و فروش ساختمان را سر لوحه برنامه‌هاي غيراصولي خود قرار داده است.
وي در پايان افزود: ضروري است هيات مديره با بررسي استراتژي‌هاي موجود و بهينه امکان ادامه فعاليت مثمر و بهره‌برداري مناسب در خور کارکنان شهرداري قزوين را فراهم آورد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط