سه‌شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۷

ترويج و فرهنگ سازي ورزش

در راستاي ترويج و فرهنگ سازي ورزش بين رانندگان و خانواده هاي آنان

در راستاي ترويج و فرهنگ سازي ورزش بين رانندگان و خانواده هاي آنان، يك دوره مسابقه دو ميداني بين فرزندان رانندگان تاكسي و وانت بار ناحيه چوبيندر قزوين در مقطع نونهالان و نوجوانان در تاريخ 6/2/92 در سالن امام علي عليه السلام چوبيندر برگزار مي گردد.

تصاویر مرتبط