دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

عرشیان خبر داد:

ارائه خدمات باشگاه ورزشی سازمان تاکسیرانی به دارندگان خودروی حمل و نقل بار درون شهری

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از ارائه خدمات باشگاه ورزشی سازمان تاکسیرانی به ناوگان حمل و نقل بار درون شهری خبر داد.

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از ارائه خدمات باشگاه ورزشی سازمان تاکسیرانی به ناوگان حمل و نقل بار درون شهری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، عرشیان افزود: با توجه به این که طبق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل بار درون شهری ساماندهی ناوگان بار درون شهری به سازمان تاکسیرانی محول شده است، به منظور حفظ سلامتی و شادابی و تکریم رانندگان ناوگان حمل و نقل بار درون شهری و خانواده های آنان، از این پس باشگاه ورزشی سازمان تاکسیرانی که تحت نظر مربیان مجرب آقا و خانم فعالیت می کند، در اختیار دارندگان خودروهای حمل و نقل بار درون شهری نیز قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: بر همین اساس، رانندگان ناوگان حمل و نقل بار درون شهری برای پیش ثبت نام استفاده از باشگاه ورزشی سازمان تاکسیرانی به مسئول واحد ورزش سازمان مراجعه نمایند.

 عرشیان در خاتمه افزود: سازمان تاکسیرانی تا کنون 2300 دستگاه خودروی حمل و نقل بار درون شهری را ساماندهی کرده و روند شناسایی و ساماندهی این خودروها توسط واحد بار سازمان تاکسیرانی در حال انجام و اجرا می باشد.

 پایان پیام.

تصاویر مرتبط