سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

آشنایی با واحد اشیاء گمشده سازمان تاکسیرانی

یکی از بخشهای مهم سازمان تاکسیرانی، واحد اشیاء گمشده است که وظیفۀ باز گرداندن، ساماندهی و تعیین تکلیف اشیاء به جا مانده در تاکسیها را برعهده دارد. عملکرد این واحد بدین شکل است که در ابتدا رانندگان امین و وظیفه شناس تاکسی، اموال به جا مانده از شهروندان را به واحد اشیاء گمشده تحویل داده و در قبال آن، رسید دریافت مینمایند. اشیا و اموال دریافت شده، توسط مسئول این واحد مورد بررسی قرار میگیرد که پس از بررسی دقیق، سه گزینه در این خصوص پیش رو قرار دارد:

1) اگر شی یا وسیله به جا مانده در تاکسی دارای شماره تماس باشد، مسئول واحد اشیای گمشده با شهروند مورد نظر تماس میگیرد و آن شهروند پس از مراجعه به سازمان تاکسیرانی و ارائه کارت ملی و دادن نشانی، شی خود را دریافت خواهد کرد.

2) اگر شی یا وسیله به جا مانده، دارای هویت شناسایی (نام، نشانی، شماره کارت ملی، شماره کارت عابر بانک، شماره کارت ملی و نظایر آن) باشد، طی
صورتجلسه ای رسمی تحویل اداره پست میشود تا از طریق این اداره برای صاحبان اشیاء ارسال شود و فهرستی نیز از این صورت جلسه در تابلوی سازمان جهت رؤیت و اطلاع عموم شهروندان نصب می گردد.
3) اگر شی یا وسیله به جا مانده دارای هیچ گونه هویت شناسایی نباشد، طبق مجوز دادستانی و فتوای مراجع عظام تقلید تا یک سال شرعی در انبار سازمان نگهداری می شود که در صورت مراجعه شهروندان و دادن نشانی های معتبر، شی مورد نظر تحویل آنان می گردد. در صورت مراجعه نکردن صاحبان اشیاء و شناسایی نشدن آنان، اشیا به جا مانده پس از گذشت یک سال شرعی، طی یک صورتجلسه رسمی برای تعیین تکلیف تحویل ستاد فرمان حضرت امام (ره) می شود.

با توجه به مطالب ذکر شده، از شهروندان گرامی خواهشمند است با درج نام، نشانی و شماره تلفن بر روی وسایل شخصی خود، واحد اشیاء گمشده سازمان تاکسیرانی را در بازگرداندن سریع و به موقع این اشیاء یاری نمایند.

تعیین تکلیف گوشیهای تلفن همراه

هنگامی که گوشی های تلفن همراه شهروندان توسط رانندگان محترم تاکسی تحویل واحد اشیای گمشده می شود، این گوشی ها در ابتدا روشن می مانند تا در صورت برقراری تماس توسط صاحبانشان به آنان تحویل گردد. اگر از سوی مالک گوشی همراه تماسی با واحد اشیای گمشده گرفته نشد، گوشی تلفن همراه جهت بررسی فهرست تماس های آن به مسئول حراست سازمان تحویل داده می شود.

از شهروندان محترم درخواست می شود در صورت جا ماندن یا مفقود شدن گوشی تلفن همراه خود، در ابتدا با همراه داشتن مدارک گوشی (جعبه گوشی یا سند سیم کارت) به واحد اشیای گمشده سازمان مراجعه نمایند که پس از احراز مالکیت، گوشی به آنان تحویل می شود. در غیر این صورت با مراجعه به مرجع قضایی (شورای حل اختلاف واقع در ابتدای خیابان غیاثآباد، ساختمان مخابرات)، مفقودی گوشی خود را اعلام نمایند که از طریق جی پی آر اس، مکان گوشی قابل ردیابی است.

شهروندان گرامی می توانند با تماس با شماره 33848 داخلی 125 از وضعیت اشیا جا مانده در تاکسی ها اطلاع حاصل نمایند.

تصاویر مرتبط