دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

عیادت سرپرست سازمان تاکسیرانی از تاکسیران بیمار

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین؛ سرپرست سازمان تاکسیرانی و تنی چند از مدیران این سازمان، از تاکسیران محترمی که یک سال است در بستر بیماری است عیادت کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین؛ سرپرست سازمان تاکسیرانی و تنی چند از مدیران این سازمان، از تاکسیران محترمی که یک سال است در بستر بیماری است عیادت کردند.

این تاکسیران خدوم که دارای تاکسی گردشی است، به علت ضایعه نخاعی و عوارض ناشی از آن، یک سال است که در بستر بیماری است.

این گزارش می افزاید با توجه به این که تاکسیرانان خدوم و زحمتکش بخشی از خانواده بزرگ شهرداری محسوب می شوند و پیوسته با صداقت و امانت به خدمت رسانی به شهروندان می پردازند؛ سازمان تاکسیرانی وظیفه خود می داند که با دلجویی از احوال این عزیزان، شرایط لازم برای فعالیت بهتر و عملکرد مطلوب تر آنان در قبال جامعه را فراهم آورد.

تصاویر مرتبط