شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

معرفی مدیرعامل

 

 

مهندس اسماعیل عرشیان

 

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین

 

 

ردیف

گزیده ای از سوابق خدمت

محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

1

کارشناس عمرانی

شهرداری قزوین

1381

1383

2

کارشناس مسئول عمرانی منطقه یک و کارشناس حمل ونقل و ترافیک

شهرداری قزوین

1383

1389

3

سرپرست سازمان حمل ونقل و ترافیک و  کارشناس مسئول عمرانی

شهرداری قزوین

1389

1390

4

مدیر عامل سازمان حمل ونقل و ترافیک و  کارشناس مسئول عمرانی

شهرداری قزوین

1390

1395

5

معاون برنامه ریزی سازمان اتوبوسرانی و کارشناس مسئول عمرانی

شهرداری قزوین

1395

1397

6

مدیرعامل سازمان  تاکسیرانی و کارشناس مسئول عمرانی

شهرداری قزوین

1397

تاکنون