شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

عرشیان، سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین:

افزایش کرایه های تاکسی در کمیسیون حمل و نقل شورای شهر به تصویب رسید

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین گفت: افزایش کرایه های تاکسی در سال جدید به تصویب کمیسیون و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین، اسماعیل عرشیان افزود: افزایش کرایه های تاکسی در سال جدید، در جلسۀ کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر که با حضور اعضای این کمیسیون و مدیران تاکسیرانی برگزار شد بررسی گردید و در نهایت، موضوع افزایش کرایۀ مسیرها از 5 تا 15 درصد بسته به نوع مسیر مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود:با توجه به افزایش هزینه ها در هنگام فرا رسیدن سال نو، هر ساله دولت حقوق و دستمزد کارگران را مبالغی افزایش می دهد تا کمکی برای معاش آنان باشد. بر همین اساس، ما نیز متناسب با افزایش هزینه های زندگی و تورم موجود، پیش نویس افزایش کرایه تاکسی را به شورای شهر ارائه کرده ایم تا کمکی برای معاش رانندگان زحمتکش تاکسی باشد.

عرشیان با ذکر این نکته که سعی شده است تا افزایش نرخ کرایه تاکسی برای سال جدید منطقی و منصفانه باشد تا مردم تمایل بیشتری برای استفاده از تاکسی در ترددهای درون شهری داشته باشند، افزود: پس از تصویب افزایش کرایه ها در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر، درصحن شورا مورد طرح و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

پایان پیام

تصاویر مرتبط