دوشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۳

اسفندياري، مديرعامل سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري قزوين:

فرآيند درخواست كالا به صورت الكترونيكي در معاونت اداري مالي شهرداري قزوين راه‌اندازي شد

فرآيند درخواست كالا بر پايه سيستم اتوماسيون اداري به صورت الكترونيكي در معاونت اداري مالي شهرداري قزوين راه‌اندازي شد.

 

مديرعامل سازمان آمار وفنآوري شهرداري قزوين گفت: در راستاي تحقق شهرداري الكترونيك و حذف فيزيك كاغذي در فرآيندهاي كاري شهرداري، فرآيند درخواست كالا بر پايه سيستم اتوماسيون اداري به صورت الكترونيكي در معاونت اداري مالي شهرداري قزوين راه اندازي شد.
مهندس اسفندياري افزود: با اين اقدام كارمندان به جاي پركردن فرمهاي درخواست كالا به صورت دستي از فرمهايي كه بدين منظور در سيستم اتوماسيون اداري شهرداري قزوين تعبيه شده، استفاده خواهند كرد و همه امضاهاي اين فرم به صورت اتوماتيك از طريق گردش كاري سيستمي توسط مديران مربوطه صورت گرفته و در نهايت به سيتم انبار براي انجام اقدامات لازم ارسال مي‌شود.
لازم به ذكر است؛ اين فرآيند پس از اتمام مرحله آزمايشي در معاونت اداري و مالي در همه و احدهاي شهرداري مركز سپس شهرداري مناطق سه گانه، توسط سازمان آمارو فن آوري اطلاعاعت شهرداري قزوين اجرايي خواهد شد.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط