دوشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۳

ايستگاه صلواتي

به همت مديران و كاركنان سازمان تاكسيراني قزوين و همزمان با شب تاسوعاي حسيني سازمان تاكسيراني با برپايي ايستگاه صلواتي اقدام به پخش نذورات كرد

 

 
به همت مديران و كاركنان سازمان تاكسيراني قزوين و همزمان با شب تاسوعاي حسيني سازمان تاكسيراني با برپايي ايستگاه صلواتي اقدام به پخش نذورات كرد . در اين مراسم معنوي كه همكاري صميمانه پرسنل سازمان برگزار گرديد از دسته جات و عزاداران حسيني تا پاس از شب با پخش شير گرم و نذورات ديگر پذيرايي شد .
 

 

تصاویر مرتبط