دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تاکيد کرد؛

نظارت دقيق بر عملکرد سرويس مدارس شهر قزوين

عبدالعلي دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: با توجه به بازگشايي مدارس و لزوم انتظام بخشي جابه جايي دانش آموزان، بازرسان سازمان نظارت دقيقي برعملکرد سرويس مدارس دارند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، عبدالعلي دربندي زاده افزود: از ابتداي سال تحصيلي جديد گشت هاي بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در تقاطع هاي پر تردد شهر مانند تقاطع بوعلي، عدل و ميدان آزادي حضور دارند.

وي عنوان کرد:  اين گشت هاي بازرسي در 2 نوبت کاري صبح و عصر به منظور تسهيل در روان شدن ترافيک عبوري از تقاطع ها و معابر شهر انجام وظيفه مي کنند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با اشاره به عمده مواردي که بازرسان به تاکسيرانان تذکر مي دهند، تصريح کرد: مواردي از قبيل نظافت خودرو، آرم و علائم و اعتبار مجوز تاکسيرانان به صورت مرتب توسط بازرسان سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين کنترل شده و در صورت وجود مشکل در هر يک از اين موارد، تذکرات لازم به تاکسيران داده مي شود.

دربندي زاده با بيان اينکه در طول سال تحصيلي بازرسان سازمان  به صورت ويژه انجام وظيفه مي کنند، گفت: در ايام سال تحصيلي بازرسان سازمان علاوه بر وظايف تعريف شده خود، وظيفه انتظام بخشي سوار و پياده کردن  دانش آموزان توسط رانندگان سرويس مدارس را هم برعهده دارند.

وي با اشاره به اينکه اکنون 5 اکيپ گشت زني تحت نظارت اين سازمان فعاليت مي کند، خاطرنشان کرد: نظارت بر عملکرد رانندگان سرويس مدارس نقش مهمي در جلوگيري از بروز گره هاي ترافيکي به ويزه در هسته مرکزي شهر ايفا مي کنند.

 

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: هدف از اين کنترل ها و نظارت ها بر عملکرد تاکسيرانان صرفا افزايش کيفيت خدماتي است که به شهروندان ارائه مي دهيم تا با جلب رضايت آنان ميزان استفاده شهروندان از تاکسي به عنوان وسيله نقليه اي امن و مطمئن را براي ترددهاي درون شهري افزايش دهيم.