پنجشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

دربندي زاده، سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد

اطلاع رساني به دستگاه هاي اجرايي در مورد اشياء گمشده موجود در سازمان

سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: به منظور بازگرداندن اشياء گمشده اي که در حال حاضر در سازمان نگهداري مي شود با دستگاه هاي اجرايي استان از قبيل دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) و آموزش و پرورش مکاتباتي براي اطلاع رساني انجام شده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، عبدالعلي دربندي زاده افزود: تاکسيرانان از جمله امين ترين افراد جامعه به شمار مي روند که در ناوگان حمل و نقل عمومي به شهروندان خدمت مي کنند.

وي عنوان کرد: برخي از شهروندان در هنگام استفاده از تاکسي براي ترددهاي درون شهري خود ممکن است بعضي از اشياء خود را در تاکسي جا بگذارند که اين اشياء توسط تاکسيرانان امين در اولين فرصت به واحد اشياي گمشده سازمان تحويل داده مي شود.

سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: شهروندان مي توانند با مراجعه به واحد اشياء گمشده سازمان و ارائه مدارک لازم نسبت به دريافت اشيايي که در تاکسي جا گذاشته اند، اقدام کنند.

دربندي زاده خاطرنشان کرد: به منظور بازگرداندن اشياء گمشده اي که در حال حاضر در سازمان نگهداري مي شود با دستگاه هاي اجرايي استان از قبيل دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) و آموزش و پرورش مکاتباتي براي اطلاع رساني انجام شده است.

وي يادآور شد: در ماه گذشته دو مورد سند به واحد اشياء گمشده تحويل داده شده که يک مورد آن به صاحب سند برگردانده شد اما براي سند دوم کسي مراجعه نکرده است.

تصاویر مرتبط