پنجشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

دربندي زاده، سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

تمديد 92 مجوز تاکسي بار در دي ماه سال جاري

عبدالعلي دربندي زاده، سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در دي ماه سال جاري 92 مجوز تاکسي بار با استفاده از نرم افزار تاکسيراني تمديد شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، عبدالعلي دربندي زاده افزود: با توجه به اينکه تاکسي بارها(وانت ها) نيز تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين فعاليت مي کنند، امور مرتبط با صدور و يا تمديد مجوزها و پروانه هاي بهره برداري آن ها توسط اين سازمان انجام مي شود.

وي عنوان کرد: در اين راستا در دي ماه سال جاري 92 مجوز تاکسي بار که مدت بهره برداري از آن ها به پايان رسيده بود، با استفاده از نرم افزار تاکسيراني تمديد شد.

سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: همچنين در اين مدت دو مجوز و هفت پروانه تاکسي بار نيز با استفاده از نرم افزار تاکسيراني صادر شده است.

دربندي زاده خاطرنشان کرد: تمديد 80 پروانه تاکسي بار در دي ماه سال جاري نيز از ديگر اقدامات صورت گرفته در حوزه تاکسي بار است.

وي يادآور شد: صدور و تمديد مجوزها و پروانه هاي بهره برداري يکي از قابليت هاي نرم افزار تاکسيراني است و اميدواريم بتوانيم با فراهم کردن بستر استفاده از ساير قابليت هاي نرم افزار تاکسيراني از بقيه مزاياي اين نرم افزار بهره مند شويم.

 

تصاویر مرتبط