سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

تصويب نرخ کرايه سرويس مدارس از سوي شوراي اسلامي شهر قزوين

اسماعيل زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: نرخ کرايه سرويس مدارس براي سال تحصيلي95-94 از سوي شوراي اسلامي شهر قزوين مصوب شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: کارگروه سرويس مدارس از پايان ارديبهشت ماه سال جاري فعاليت خود را براي ارائه خدمات بهتر به دانش آموزان و والدين آنها در سال تحصيلي 95-94آغاز کرده است.

وي اضافه کرد: در سال هاي قبل اين جلسات هر دو ماه يک بار برگزار مي شد اما در سال جاري به دليل اهميت موضوع مقرر شده برگزاري جلسات کارگروه سرويس مدارس به صورت هفتگي باشد.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با اشاره به محور جلسات کارگروه سرويس مدارس عنوان کرد: در اين جلسات نرخ کرايه سرويس مدارس براي سال تحصيلي آينده بسته و براي تصويب به شوراي اسلامي شهر قزوين ارسال شد.

وي تصريح کرد: همچنين نحوه عقد قرارداد پيمانکاران سرويس مدارس با مدارس سطح شهر قزوين نيز در اين جلسات مشخص شد.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين بيان کرد: شوراي اسلامي شهر قزوين همکاري بسيار خوبي با اين سازمان داشته و در اسرع وقت نسبت به تصويب و ابلاغ نرخ کرايه سرويس مدارس اقدام کرده است که جاي قدرداني دارد.

زندپور گفت: با توجه به اينکه نرخ کرايه سرويس مدارس توسط شوراي اسلامي شهر قزوين به تصويب رسيده است، پس از ابلاغ بخشنامه آموزش و پرورش مسير به سمت عقد قرارداد با پيمانکاران پيش مي رود و در نهايت نيز مجوزهاي لازم توسط اين سازمان صادر مي شود.

وي يادآور شد: پيمانکاران سرويس مدارس که سال هاي قبل فعاليت داشتند پس از ابلاغ آموزش و پرورش شروع به عقد قرارداد براي ادامه فعاليت خود در سال تحصيلي آينده مي کنند.

 

تصاویر مرتبط