شنبه ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

دربندي‌زاده، سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

صدور برگه‌هاي جريمه ارشاد از سوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين

عبدالعلي دربندي زاده، سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: اين سازمان با همکاري مرکز کنترل ترافيک نسبت به صدور برگه هاي جريمه ارشادي اقدام کرده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، عبدالعلي دربندي زاده افزود: يکي از برنامه هاي سال جاري سازمان، صدور برگه هاي جريمه ارشادي با همکاري مرکز کنترل ترافيک است.

وي عنوان کرد: در اين طرح که با همکاري مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين انجام مي شود، تخلفات تاکسيرانان تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به صورت عکس در اختيار سازمان قرار مي گيرد.

سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: اين سازمان نيز پس از دريافت تصاوير مربوط به تخلفات تاکسيرانان نسبت به احضار تاکسيرانان متخلف اقدام مي کند تا توضيحات و هشدارهاي لازم در خصوص تخلفي که مرتکب شده اند به آنان داده شود.

دربندي زاده خاطرنشان کرد: تخلفات ثبت شده توسط مرکز کنترل ترافيک سه تا پنج بار از سوي سازمان تاکسيراني به تاکسيرانان تذکر داده شده و در صورت تخلف بيش از آن پرونده تاکسيرانان متخلف به کميته انضباطي ارجاع داده مي شود.

وي يادآور شد: اين طرح از ابتداي سال جاري آغاز شده و اميدواريم بتوانيم با اجراي موفقيت آميز آن از ميزان ارتکاب تخلف تاکسيرانان بکاهيم.

 

تصاویر مرتبط