شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

وثوق نیا خبر داد:

ایجاد صندوق حمایتی نوسازی، بهسازی و تعمیرات تاکسی های فرسوده

محمدرضا وثوق نیا سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از ایجاد صندوق حمایتی نوسازی، بهسازی و تعمیرات تاکسی های فرسوده ناوگان تاکسیرانی با مشارکت شهرداری قزوین، رانندگان تاکسی و صندوق کارآفرین با حمایت ویژۀ شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، وثوق نیا افزود: با توجه به این که تاکسی از وسایل حمل و نقل عمومی است، تامین تسهیلات بانکی جهت نوسازی و بهسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی به عهده دولت است و از آن جا که در حال حاضر هیچ گونه تسهیلات بانکی توسط دولت در اختیار رانندگان قرار نمی گیرد، شهرداری ها با وجود محدودیت ها و تنگناهای منابع مالی باید در حد توان نسبت به تأمین منابع لازم جهت نوسازی ناوگان فرسوده اقدام کنند.

وی ادامه داد: با پیگیری های لازم، مبلغ 90 میلیارد ریال تسهیلات با نرخ کارمزد 4 درصد از محل تودیع و سپرده گذاری ثابت و مشارکتی بین شهرداری و رانندگان تاکسی در اختیار رانندگان تاکسی قرار خواهد گرفت که از این مبلغ، 30 میلیارد ریال آوردۀ رانندگان تاکسی و شهرداری است و 60 میلیارد دیگر آوردۀ صندوق کارآفرین است که در یک بازۀ زمانی پنج ساله در اختیار رانندگان تاکسی قرار خواهد گرفت.     

وثوق نیا یادآور شد: در تسهیلات اعطایی، سقف مبلغ پرداختی جهت طرح نوسازی 120 میلیون تومان و جهت طرح بهسازی و تبدیل به احسن خودروی فرسوده 80 درصد قیمت خودروی جایگزین شده (دست دوم) تا سقف 100 میلیون تومان پیش بینی شده است.

سرپرست سازمان تاکسیرانی تصریح کرد: در این طرح، آوردۀ رانندۀ تاکسی در طرح تعمیرات 10 درصد مبلغ تسهیلات و در طرح نوسازی و بهسازی 15 درصد وام، پیش بینی شده است. همچنین آوردۀ سازمان تاکسیرانی در طرح تعمیرات 23 درصد مبلغ وام و در طرح نوسازی و بهسازی 18 درصد مبلغ وام پیش بینی شده است.

وثوق نیا گفت: از مهم ترین دستاوردهای طرح نوسازی، بهسازی و تعمیرات تاکسی فرسوده می توان به کاهش بار ترافیک در سطح شهر، کاهش مصرف سوخت، کاهش میزان آلودگی هوا، ارتقای کیفیت ناوگان حمل و نقل و ایمنی و رفاه شهروندان، بهبود سیمای بصری شهری، افزایش ضریب ایمنی تاکسی ها، کاهش تصادفات و همچنین کاهش سن ناوگان تاکسیرانی قزوین اشاره کرد.

وی تأکید کرد: چون در حال حاضر حدود 2500 دستگاه تاکسی فرسوده در ناوگان سازمان تاکسیرانی وجود دارد، یکی از مهم ترین برنامه های سازمان تاکسیرانی طرح جمع آوری و اسقاط تاکسی های فرسوده ناوگان تاکسیرانی است که اجرای این برنامه، نیازمند حمایت جدی مسئولین است.

وثوق نیا در خاتمه افزود: تشکیل این صندوق مرهون توجه ویژۀ شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر قزوین نسبت به رانندگان تاکسی است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط