یکشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۰۶

نشست مشترک معاونين و مديران حوزه ترافيک شهرداري هاي قزوين ومشهد

معاونين و مديران حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين و مشهد در نشستي مشترک به تبادل اطلاعات در خصوص حمل و نقل کلان شهر ها پرداختند.

 

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين در اين نشست که در مشهد برگزار شد با اشاره به اينکه شهر قزوين در حوزه حمل و نقل درون شهري به سمت مدرن شدن در حرکت است، گفت: مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين با مسافتي بالغ بر هزار متر مربع ايجاد شده است که بخش اعظم آن براي کنترل ترافيک و قسمتي ديگر به استوديوي تلوزيوني اختصاص يافته است.
سيد مهدي يدي همداني اظهار کرد: هفت دوربين کنترل سرعت در اين شهر وجود دارد که تا پايان سال دو دوربين ديگر نيز در شهر نصب خواهد شد.
همداني در ادامه گفت: در قزوين 50 تقاطع مجهز به چراغ فرماندهي وجود دارد که تا پايان سال با تجهيز 32 تقاطع به سيستم scat تقاطع ها در اين شهر هوشمند مي شود.
وي در پايان خاطر نشان کرد: مطالعات جامع حمل و نقل در مقياس مجموعه شهري امسال به پايان مي رسد.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد نيز در اين نشست با اشاره به اينکه شهرداري مشهد در حوزه حمل و نقل از پتانسيل بخش خصوصي استفاده بهينه کرده است،درضمن سازمان حملونقل وترافيک شهرداري مشهد از سال 68 شروع بکار نموده است گفت: مشهد پر جمعيت ترين شهر کشور پس از تهران است و به دليل رفت و آمد زايران حرم رضوي در اين شهر، سيسيتم حمل و نقل از اهميت بالايي برخوردار است ،که بهبود وکارايي اين سيستم بايکپارچگي بين حوزه هاي حمل ونقل وترافيک شهرداري وساير حوزه هاي مر تبط شهرداري ونيز پليس راهور ، فرمانداري ، استانداري ، نظام مهندسي وساير ارگانهاي مربوطه در زمينه ترافيکي مقدور شده است .
هوشنگ خندان دل بيان کرد: مشهد دومين شهر داراي سيستم حمل ونقل ريلي است و از اسفند ماه سال گذشته بهره برداري خط يک قطار شهري مشهد آغاز شده و خط دو نيز با دو دستگاه TMB در حال آماده سازي است.
در ادامه اين بازديد طبق برنامه از پيش تعيين شده بازديد هايي از مرکز کنترل ترافيک مشهد، پايانه اتوبوسراني غدير، خط يک قطار شهري ، TMB خط دو قطار شهري در بلوار طبرسي شمالي و پايانه مسافربري امام رضا (ع ) انجام گرفت.
همچنين نشستي تخصصي با مديران سازمان هاي تابعه حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيک شهر قزوين و مشهد با هدف تبادل اطلاعات و تخصص مديران در سازمان هاي مربوطه برگزار شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط