یکشنبه ۱۳۹۴/۰۳/۱۷

حداد، مسئول صدور پروانه سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

ثبت 42 مورد نقل و انتقال تاکسي در ارديبهشت94 در سازمان تاکسيراني قزوين

عباس حداد، مسئول صدور پروانه سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: 42مورد نقل و انتقال تاکسي در ارديبهشت ماه سال جاري در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به ثبت رسيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، عباس حداد افزود: يکي از فعاليت هاي تعاوني تاکسيراني، خريد و فروش تاکسي ها است.

وي اضافه کرد: براي مبادله تاکسي فروشنده بايد از واحدهاي صدور پروانه، بازرسي، امور شرکت ها و صندوق سازمان تاکسيراني تسويه حساب هاي مورد نياز را انجام دهد تا هنگام سندزدن با مشکلي روبرو نشود.

مسئول صدور پروانه سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: خريدار تاکسي نيز بايد فيش هاي مربوط به نقل و انتقال بابت صدور پروانه بهره برداري، صدور دفترچه و پذيرش پرونده از واحدهاي مربوطه دريافت کرده و نسبت به پرداخت مبالغ آن اقدام کند.

وي با بيان اين که رانندگان متقاضي خريد تاکسي بايد از شرايط خاصي برخوردار باشند، خاطرنشان کرد: فردي که اقدام به خريد تاکسي مي کند بايد از شرايط خاصي از قبيل دارابودن گواهينامه معتبر پايه2، سن23 سال تمام، تابعيت جمهوري اسلامي ايران، متاهل بودن و برخي ديگر از شرايط عمومي برخوردار باشد.

مسئول صدور پروانه سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با اشاره به تعداد نقل و انقالات صورت گرفته در ارديبهشت ماه سال جاري تصريح کرد: در ارديبهشت ماه سال جاري 42 مورد نقل و انتقال تاکسي در سازمان تاکسيراني قزوين صورت گرفته است.

مسئول صدور پروانه سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: براي تعويض پلاک و سندزدن قطعي تاکسي نيز نامه تعويض پلاک و سند قطعي توسط سازمان تاکسيراني قزوين صادر مي شود.

 

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط