چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين خبرداد؛

استفاده از نرم افزار ثبت تخلفات تاکسيرانان در قزوين

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: به منظور تسريع در روند رسيدگي به تخلفات تاکسيرانان اين سازمان اقدام به استفاده از نرم افزار ثبت تخلفات تاکسيرانان کرده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: از اين پس تمام تخلفات تاکسيرانان تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به صورت الکترونيکي در پرونده آنان ثبت مي شود.

وي عنوان کرد: در صورتي که تعداد تخلفات تاکسيرانان تحت نظارت اين سازمان زياد شود براي رسيدگي بيشتر به هيئت انضباطي ارجاع داده مي شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: ثبت تخلفات تاکسيرانان در سيستم الکترونيکي امکان معرفي خودکار تاکسيرانان به هيات انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين را فراهم مي کند.

کاشي پزها خاطرنشان کرد: استفاده از اين سيستم زمان رسيدگي به تخلفات تاکسيرانان تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين را به ميزان قابل توجهي کاهش مي دهد.

وي يادآور شد:  از تاکسيرانان تحت نظارت اين سازمان تقاضا مي شود با رعايت قوانين و ضوابط سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و جلب رضايت آنان با اين سازمان همکاري بيشتري داشته و به تبع آن ميزان شکاياتي که از آنان مي شود را کاهش دهند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط