یکشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

پويا، مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

رسيدگي به تخلفات سرويس مدارس با جديت پيگيري مي شود

مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: علي رغم فرارسيدن روزهاي پاياني سال تحصيلي جاري سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين رسيدگي به تخلفات سرويس هاي مدارس را با جديت دنبال مي کند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، محمد پويا افزود: يکي از مأموريت هاي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين فراهم کردن بستر لازم براي ارائه خدمات مطلوب به دانش آموزان است.

وي اضافه کرد: در اين راستا هر ساله باتوجه به اعلام نياز مدارس و والدين دانش آموزان اين سازمان نسبت به در اختيار قرار دادن خودروهاي تاکسي به عنوان سرويس مدارس به دانش آموزان اقدام مي کند.

مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: باتوجه به اهميت ارائه خدمات مطلوب در قالب سرويس مدارس، نظارت سازمان بر نحوه فعاليت سرويس مدارس بسيار زياد بوده و تخلفات آنان با جديت رسيدگي مي شود.

پويا خاطرنشان کرد: سوار کردن بيشتر از 4نفر در خودروهاي سرويس مدارس و عدم الصاق برچسب سرويس مدارس روي شيشه هاي جلو و عقب خودروي تاکسي و کد شناسايي از عمده ترين تخلفات سرويس مدارس به شمار مي رود.

وي يادآور شد: از مديران مدارس و والدين دانش آموزان انتظار مي رود در صورت مشاهده تخلفات سرويس هاي مدارس نسبت به ارائه گزارش تخلف به سازمان تاکسيراني اقدام کنند تا رسيدگي به تخلف در سريع ترين زمان ممکن صورت گيرد.

 

تصاویر مرتبط