دوشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۴

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد

احداث کارواش در حاشيه جايگاه سي ان جي بلوار نوروزيان

باتوجه به فضاي مناسبي که در حاشيه جايگاه سي ان جي بلوار نوروزيان وجود دارد، سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين نسبت به احداث کارواش در اين محدوده اقدام خواهد كرد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: باتوجه به فضاي مناسبي که در حاشيه جايگاه سي ان جي بلوار نوروزيان وجود دارد، سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين نسبت به احداث کارواش در اين محدوده اقدام خواهد كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود:  يکي از مواردي که مسافران تاکسي هاي سطح شهر قزوين نسبت به آن گله مند هستند، کثيف بودن خودروي تاکسي است.

وي اضافه کرد: بنابراين به منظور رفع اين اعتراض شهروندان و فراهم کردن زمينه مناسب براي استفاده تاکسي ها از خدمات کارواش با هزينه کمتر سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اقدام به احداث کارواش  خواهد كرد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: احداث اين کارواش موجب مي شود بتوانيم تاکسيرانان را نيز مجاب کنيم به صورت مرتب نسبت به تميزکردن خودروي خود اقدام کنند تا از اين طريق رضايت شهروندان را نيز جلب کنيم.

کاشي پزها يادآور شد: سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين همواره سعي دارد با اجراي پروژه‌هاي مناسب ک مورد نياز شهر قزوين است، در راستاي ارائه خدمات مطلوب و باکيفيت به شهروندان اقدام کند و اميدواريم تاکنون در اين مسير موفق عمل کرده باشيم.

   

 

تصاویر مرتبط