سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد:

ثبت نام انتخابات هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني قزوين تا فردا

ثبت نام انتخابات هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تا فردا ادامه دارد.

مصطفي کاشي‌پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: ثبت نام انتخابات هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تا فردا ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ کاشي پزها افزود:  باتوجه به برگزاري انتخابات هئيت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ثبت نام از کانديداهاي اين دوره از انتخابات تا فردا ادامه دارد.

وي اضافه کرد: در بخش تاکسي داران و تاکسيرانان مالکان تاکسي که در  شغل تاکسيراني فعاليت دارند مي توانند به عنوان کانديد هيئت انضباطي در اين دوره از انتخابات ثبت نام کنند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: در بخش مديران شرکت هاي حمل و نقل درون شهري نيز فقط مديران اين شرکت ها مجاز به کانديداتوري در اين دوره از انتخابات هستند.

کاشي پزها خاطرنشان کرد: تمام اين افراد بايد داراي مدرک تحصيلي حداقل ديپلم بوده و سوء پيشينه و گواهي عدم اعتياد داشته باشند.

وي يادآور شد: در اين دوره از انتخابات هيئت انضباطي يک نماينده نمي تواند در دو دوره متوالي حضور داشته باشد بنابراين افرادي که سال قبل در هيئت انضباطي حضور داشتند در سال جاري نمي توانند به عنوان کانديداي انتخابات در اين دوره حضور داشته باشند.

 

تصاویر مرتبط