یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

شهروندان15دقيقه زودتر از زمان حرکت خود با 133تماس بگيرند

شهروندان جهت سهولت در تردد 15دقيقه زودتر از زمان حرکت خود با 133تماس بگيرند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: شهروندان جهت سهولت در تردد 15دقيقه زودتر از زمان حرکت خود با 133تماس بگيرند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: باتوجه به قرار گرفتن در روزهاي پاياني سال شاهد افزايش حجم ترافيک د رمعابر سطح شهر قزوين هستيم.

وي اضافه کرد: در اين راستا از شهرونداني که براي مسافرت هاي درون شهري خود از شبکه تاکسي بي سيم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين استفاده مي کنند تقاضا مي شود به منظور مديريت تردد 15دقيقه قبل از زمان حرکت خود با 133 تماس بگيرند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: اين امر موجب مي شود تاکسيرانان فعال در شبکه تاکسي بي سيم باتوجه به حجم بالاي ترافيک معابر بتوانند به موقع در محل حاضر شده و به فرد متقاضي سرويس مورد نظر را ارائه دهند.

کاشي پزها يادآور شد: تلاش پرسنل و تاکسيرانان فعال در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين همواره ارئه خدمات مطلوب و جلب رضايت شهروندان است که اميدواريم تاکنون در اين راستا موفق عمل کرده باشيم.

 

تصاویر مرتبط