یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

توسط معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين صورت گرفت؛

تشريح اقدامات ستاد نوروزي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين

معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اقدامات ستاد نوروزي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به مناسبت فرار رسيدن نوروز 94 را تشريح کرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، داوود عظيمي افزود: سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين نيز مانند ساير سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي برنامه هايي را براي ايام نوروز در نظر گرفته است.

وي اضافه کرد: باتوجه به اهميت نظارت بر نحوه عملکرد تاکسيرانان به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و مسافران نوروزي در تمام مدت تعطيلات نوروزي کشيک داخل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين فعال است تا نسبت به رفع مشکلات ارباب رجوع و ادارات مرتبط اقدام کند.

معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با اشاره به درنظر گرفتن کشيک براي جايگاه هاي سي ان جي سطح شهر قزوين عنوان کرد: يکي از خدماتي که توسط سا زمان تاکسيراني شهرداري قزوين به شهروندان و مسافران نوروزي ارائه مي شود، خدمات قابل ارائه در جايگاه هاي سي ان جي است.

عظيمي تصريح کرد: به منظور ارائه خدمات مطلوب در ايام تعطيلات نوروزي به شهروندان به ويژه مسافران نوروزي شيفت کشيک در جايگاه هاي سي ان جي تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در نظر گرفته شده است.

وي گفت: در صورتي که شهروندان و يا مسافران نوروزي هنگام استفاده از خدمات جايگاه هاي سي ان جي با مشکلي روبرو شدند مي توانند از طريق کشيک جايگاه هاي سي ان جي مسائل را به کشيک سازمان تاکسيراني منعکس کنند تا براي رفع آن اقدام شود..

معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: کشيک واحد بازرسي، دريافت گزارشات مردمي و رسيدگي به آن‌ها، شيفت بندي خطوط تاکسيراني، نظارت بر عملکرد جايگاه هاي سي ان جي وشبکه تاکسي بيسم   تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين از ديگر برنامه هاي پيش بيني شده براي ايام تعطيلات نوروزي است.

عظيمي يادآور شد: اميدواريم با همکاري پرسنل سازمان و تاکسيرانان تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين بتوانيم خدمات خوبي در تعطيلات نوروز به شهروندان و مسافران نوروزي ارائه دهيم.

پايان پيام/

 

تصاویر مرتبط