یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

فعاليت 32 دستگاه تاکسي در خط ميدان آزادي-جانبازان قزوين

خط ميدان آزادي-جانبازان به شهروندان ساکن در شهرک مهديه نيز سرويس دهي مي کند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: خط ميدان آزادي-جانبازان به شهروندان ساکن در شهرک مهديه نيز سرويس دهي مي کند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: اين خط تاکسيراني يکي از خطوط مرکزي و مهم شهر قزوين است.

وي اضافه کرد: باتوجه به اينکه ميدان آزادي به نوعي هسته مرکزي شهر قزوين به شمار مي رود و از اين نقطه مي توان به تمام نقاط شهر قزوين تردد کرد، مسافراني که قصد تردد از مرکز شهر به شمال قزوين را داشته باشند مي توانند از اين خط تاکسيراني استفاده کنند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: مسير حرکت خودروهاي تاکسي فعال دراين خط فردوسي، ميدان عدل، چهارراه فلسطين، خيابان شهيدبابايي، ميدان جانبازان و پس از آن شهرک مهديه است.

کاشي پزها در مسير برگشت نيز خودروهاي تاکسير فعال در اين خط تاکسيراني از خيابان نادري به سمت ميدان آزادي است.

وي با اشاره به اينکه در حال حاضر 32دستگاه خودروي تاکسي در خط تاکسيراني ميدان آزادي-ميدان جانبازان فعاليت مي کنند، يادآور شد: باتوجه به اينکه چند خط تاکسيراني از ميدان آزادي به سمت ميدان جانبازارن فعال است، اين خط تاکسيراني به شهرونداني که از ميدان عدل به سمت ميدان جانبازارن تردد مي کنند سرويس دهي مي کند.

 

تصاویر مرتبط