دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۸

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

خط بازار- کوثر- مينودر با 40دستگاه خودرو آماده ارائه خدمات به شهروندان است

خط بازار- کوثر- مينودر با 40 دستگاه خودرو آماده ارائه خدمات به شهروندان قزويني است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: خط بازار- کوثر- مينودر با 40دستگاه خودرو آماده ارائه خدمات به شهروندان قزويني است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: باتوجه به اينکه تعداد زيادي از شهروندان در شهرک هاي کوثر و مينودر ساکن هستند  و براي تأمين مايحتاج زندگي خود بازار را به عنوان مرکز خريد انتخاب مي کنند، از خدمات اين خط بهره مند مي شوند.

وي اضافه کرد: قبل از احداث پل شهيد رجايي مسير بازار- پارک شهدا- غياث آباد براي تردد توسط آن دسته از شهرونداني که ساکن شهرک هاي کوثر و مينودر بودند، انتخاب مي شد اما پس از احداث اين پل مشکلاتي براي تردد شهروندان از مسير فوق ايجاد شد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: جهت سهولت در تردد شهروندان ساکن در شهرک هاي کوثر و مينودر به بازار و باتوجه به تقاضاي شهروندان سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اقدام به راه اندازي خط بازار- کوثر- مينودر کرد.

کاشي پزها تصريح کرد: براين اساس مسير بازار به کوثر و مينودر از مسير بازار به پارک شهدا و غياث آباد جدا شده است و اکنون 30 دستگاه خودروي تاکسي در خط تاکسيراني بازار- کوثر- مينودر و  10 دستگاه خودروي تاکسي در خط جديد بازار- غياث آباد خدمات دهي مي کنند.

وي يادآور شد: تغيير مسير ايجاد شده به دليل احداث پل شهيد رجايي بوده و راه اندازي خط بازار- غياث آباد نيز زمينه ارائه خدمات به شهروندان ساکن در غياث آباد را فراهم کرده است.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط