دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۸

کاشي‌پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مطرح کرد؛

ضرورت همکاري بيشتر پليس راهور براي ممانعت از فعاليت مسافربرهاي شخصي

فعاليت مسافربرهاي شخصي در روزهاي پاياني سال بيشتر مشاهده مي شود و باتوجه به اينکه برخورد با آنان فقط توسط پليس راهور مقدور است از پليس راهور تقاضا داريم در اين زمينه مساعدت بيشتري با سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين داشته باشد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: فعاليت مسافربرهاي شخصي در روزهاي پاياني سال بيشتر مشاهده مي شود و باتوجه به اينکه برخورد با آنان فقط تسط پليس راهور مقدور است از پليس راهور تقاضا داريم در اين زمينه مساعدت بيشتري با سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين داشته باشد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: همواره يکي از مشکلات تاکسيرانان فعاليت مسافربرهاي شخصي در سطح شهر است.

وي اضافه کرد: اين موضوع در روزهاي پاياني سال که ميزان تردد شهروندان به منظور انجام خريدهاي نوروزي در معابر سطح شهر افزايش مي يابد، بيشتر مشاهده مي شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: متاسفانه ازدحام مسافربرهاي شخصي در اين ايام سرويس دهي تاکسيرانان به شهروندان را با مشکل روبرو مي کند.

کاشي پزها تصريح کرد: باتوجه به اينکه هرگونه برخورد با مسافربرهاي شخصي بايد توسط پليس راهور انجام شود، به منظور رفع مشکلات تاکسيرانان در اين زمينه نيازمند مساعدت بيشتر پليس راهور هستيم.

وي خاطرنشان کرد: از سوي ديگر در برخي از موارد فعاليت مسافربرهاي شخصي در سطح شهر موجب درگير شدن تاکسيرانان با آنان شده و مشکلات عديده اي را ايجاد مي کند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين بيان کرد: از پليس راهور تقاضا کرديم در اين زمينه به ويژه در روزهاي پاياني سال مساعدت بيشتري با سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين داشته باشد.

کاشي پزها گفت: از شهروندان قزويني نيز تقاضا مي شود به منظور حفط امنيت خود و تردد با آرامش خاطر بيشتر از تاکسي هاي تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين استفاده کنند.

وي يادآور شد: پليس راهور تاکنون با سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به ويژه در زمينه برخورد با مسافربرهاي شخصي به منظور رفع مشکل تاکسيرانان مساعدت بسياري کرده که جا دارد کمال تقدير را از پليس راهور داشته باشيم و تقاضا داريم در اين مدت نيز همکاري لازم را با اين سازمان داشته باشند.

 

تصاویر مرتبط